Uluslararası Tarım Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: IJIAAR | ISSN (Online): 2602-4772 | DOI: 10.29329/ijiaar

Most popular article of the week

Phytopathological Assessment of Lines of Common Winter Wheat to the Cause of Brown Leaf Rust (Puccinia recondita f. sp. tritici)

Zlatina Peycheva Uhr & Evgeniy Dimitrov

Read to full text

Dergi hakkında

IJIAAR bilimsel kurallara uygun araştırmaları yayınlayan açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. IJIAAR güncel bilimsel araştırmalar üzerine yenilikçi bakış açısı getiren çalışmalara öncelik vermeyi amaçlamaktadır. Bilimsel bir dille yazılmış ampirik, teorik ve kavramsal...

devamı...

Hakem süreci

Hakem süreci bilimsel ilkelerden ödün verilmeden büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Başvurulara ait hakem raporları derginin tarandığı indeksler ile şeffaf şekilde paylaşılmaktadır. Tüm başvurular ilk önce editörler tarafından IJIAAR uygunluk açısından gözden geçirilmektedir. Şekilsel...

devamı...

Yazar rehberi

Öncelikle makalenizi IJIAAR göndermeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki talimatlar makale yazım kurallarını, hakem değerlendirme sürecini ve derginin ön koşullarını içermektedir. Lütfen makalenizi göndermeden önce bu yazıyı dikkatlice okuyunuz. Bu sayede makalenizin...

devamı...

En Popüler Makaleler

Orjinal Araştırma Makalesi

Genetic Variability, Correlation and Path Coefficient Analysis in Seed Yield and Related Traits of Cowpea (Vigna Unguiculata (L.) Walp) Germplasm Accessions on High Altitude Area of Jos Plateau

Kwon-Ndung E.H. & Kwala T. D.

Cilt 1, Sayı 1

Orjinal Araştırma Makalesi

The determining performances of some onion (Allium cepa l.) varieties in Absheron conditions

Nesrin Huseynzade

Cilt 1, Sayı 1

Orjinal Araştırma Makalesi

Genetic analysis of pollen viability: an indicator of heat stress in sunflower (Helianthus annuus L.)

Khuram Razaq, Saeed Rauf, Muhammad Shahzad, Ejaz Ashraf & Fawad Shah

Cilt 1, Sayı 1

Orjinal Araştırma Makalesi

Evaluation of Different Isolates of Entomopathogenic Fungi against Metopolophium dirhodum (Walker) (Homoptera: Aphididea) from Constantine, Algeria

Abdelazız Ouidad, Mohamed Morad Senoussı, Amar Oufroukh, Ali Kemal Birgücü, İsmail Karaca, Fayza Kouadrı & Abderrahmane Benseguenı

Cilt 2, Sayı 1

Orjinal Araştırma Makalesi

Resistance of Telluric Fungi to Chemical Fungicides

Samia Mezaache-Aichour, Amina Akkal, Rahma Meskine, Nora Haichour & Mohamed Mihoub Zerroug

Cilt 2, Sayı 2

daha fazla...