International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research
Abbreviation: IJIAAR | ISSN (Online): 2602-4772 | DOI: 10.29329/ijiaar

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2023, Vol. 7(1) 25-39

Change of Conservation and Planning Approach in Türkiye Forests: Bilezikçi Farm Forest (1926-2020)

Serhun Sağlam

pp. 25 - 39   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiaar.2023.536.2

Published online: March 29, 2023  |   Number of Views: 97  |  Number of Download: 216


Abstract

The first precaution for the protection of forest areas in Anatolia-Türkiye began during the Ottoman Empire. With the first forest management plan made in Hendek, a new phase has started in terms of planning in our forestry. Other important processes in the protection and utilization of forests are respectively; The nationalization of the country's forests during the Republic of Türkiye, shift to sector based planning in 1963, and the transition from the wood-producing axis to the "Ecosystem-Based Functional Planning" (ETFOP) approach, in which other benefits and functions are taken into account. Bilezikçi Farm Forest is one of the oldest planned forest units, where these processes are fully experienced and which reveals the change in the understanding of the protection and utilization of the Türkiye's forests. It has a feature that sheds light on our forestry from past to present with its changing forest laws, transition from private property to public and changing utilization understanding since 1926 when it was first planned. In the study, seven management plans made for Bilezikçi Farm Forest between 1926 and 2020 were examined, and the change in the understanding of country forestry in terms of planning was revealed.

Keywords: Forest Management Plan, Forest Laws and Regulations, Multi-Purpose Utilization


How to Cite this Article

APA 6th edition
Saglam, S. (2023). Change of Conservation and Planning Approach in Türkiye Forests: Bilezikçi Farm Forest (1926-2020) . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 7(1), 25-39. doi: 10.29329/ijiaar.2023.536.2

Harvard
Saglam, S. (2023). Change of Conservation and Planning Approach in Türkiye Forests: Bilezikçi Farm Forest (1926-2020) . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 7(1), pp. 25-39.

Chicago 16th edition
Saglam, Serhun (2023). "Change of Conservation and Planning Approach in Türkiye Forests: Bilezikçi Farm Forest (1926-2020) ". International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 7 (1):25-39. doi:10.29329/ijiaar.2023.536.2.

References
 1. Anonim (1926). Bilezikçi Çiftliği Özel Baltalık Ormanı Amenajman Planı (1926-1943) [Google Scholar]
 2. Anonim (1944). Bilezikçi Çiftliği Özel Baltalık Ormanı Amenajman Planı (1944-1963) [Google Scholar]
 3. Anonim (1964). Bilezikçi Çiftliği Özel Baltalık Ormanı Amenajman Planı (1964-1983) [Google Scholar]
 4. Anonim (1984). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanı Amenajman Planı (1984-1989) [Google Scholar]
 5. Anonim (1997). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanı Amenajman Planı (1997-2006) [Google Scholar]
 6. Anonim (2007). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanı Amenajman Planı (2007-2016) [Google Scholar]
 7. Anonim (2020). İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Ormanı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Plânı (2020-2039) [Google Scholar]
 8. Asan, Ü. (2017). Orman Amenajmanı (Planlama Sistemleri) Ders Kitabı. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 513. ISBN: 978-605-07-0617-8 [Google Scholar]
 9. Arslangündoğdu, Z. (2005). İstanbul-Belgrad Ormanı’nın ornitofaunası üzerinde araştırmalar , Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul [Google Scholar]
 10. Birben, Ü. (2009). Cibal-i Mübaha. II. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat 2009, Bildiriler Kitabı. ISBN 978-9944-452-28-1, s:395-404 SDÜ, Isparta, [Google Scholar]
 11. DPT (2001). VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık ÖİK Raporu. [Google Scholar]
 12. Eraslan, I. (1978). Türkiye’de Orman Çok Çeşitli Fonksiyonlarına Dayanılarak Devlet Orman İşletmelerinde Amaçların Saptanması. İ.U. Or. Fa. Dergisi, Seri A, Sayı 2, S. 1-26. [Google Scholar]
 13. Eraslan, (1985). Türkiye’de Orman Amenajmanının 128 Yıllık Tarihsel Gelişimi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 35, Sayı 1. [Google Scholar]
 14. Gencay, G., Mercimek, A. (2019). Public consciousness and influence of law on forest crimes: Insights from Kastamonu, Turkey, Forest Policy ve Economics, 106: 1011978 [Google Scholar]
 15. Gümüş, C. (2018). Türk Orman Devrimi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayın No: 43, ISBN: 978-605-68977-0-2 [Google Scholar]
 16. Kavgacı, A. (2002). İ. Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanının Florası ve Meşcere Kuruluşları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. [Google Scholar]
 17. Şahin, A. (2002). Ülkemiz Ormancılığında Uygulanan Orman Amenajman Planlama Modellerinin İncelenerek, Çağdaş Planlama Teknikleri ile Karşılaştırılması, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 18-19 Kasım 2002 [Google Scholar]
 18. Özdönmez, M., İstanbullu, T., Akesen, A. (1989). Ormancılık Politikası, Taş Matbaası, İstanbul. [Google Scholar]
 19. Tolunay, A., Korkmaz, M. (2005). Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yararlanma Haklarının Tarihsel Gelişimi, I.Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005, s.1559-1566, Antalya. [Google Scholar]
 20. Yolasığmaz, H., Başkent, E.Z., Çakır, G. (2006). Ülke Orman Amenajmanı Felsefesindeki Değişim:1972’den Günümüze Artvin Planlama Birimi. Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7(1), 10-27(2006) [Google Scholar]