International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research
Abbreviation: IJIAAR | ISSN (Online): 2602-4772 | DOI: 10.29329/ijiaar

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2022, Vol. 6(3) 270-278

Effect of Alternative Row Spacing and Plant Densities on Fresh Ear Yield and Quality of Second Crop Super Sweet Corn Production

Samet Ata, Gamze Bayram, Gülçin Kahraman Kartal & İlhan Turgut

pp. 270 - 278   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiaar.2022.475.10

Published online: September 30, 2022  |   Number of Views: 32  |  Number of Download: 281


Abstract

This study was conducted to increase the yield and quality of super sweet corn cultivation; for Vega Super Sweet Corn Variety at two different row spacing (25-45 cm, 70cm) and four different plant densities (15 cm, 20 cm, 25cm, 30 cm) during 2017 and 2018 in Bursa conditions. The research was done according to split plots of randomized blocks design with three replicates. The factors are row spacings and plant densities. Plant height, ear length, ear diameter, ear row number, number of ears per plant, fresh ear yield, and marketable ear percentage were investigated in this study. In the trial ear length, ear diameter, seed number in the ear, numbers of ears per plant, and fresh ear yield are founded to important in terms of statistics for row spacing, the other specialties were founded unimportant. For plant density; plant height, ear diameter, number of ears per plant, fresh ear yield, and marketable ear percentage are founded important in terms of statistics, and the other traits are unimportant. Ear diameter, seed number in the ear, number of ears per plant, and fresh ear yield were founded important in terms of statistics for row spacing and also plant density. According to research results of super sweet corn production for the second crop, the most suitable plant density is 20 cm for a 70 cm row spacing modal, and the most suitable plant spacing is 25 cm plant density for a 25- 45 cm row spacing modal in Karacabey conditions.

Keywords: Super sweet corn, Alternative Row Spacing, Plant Density, Fresh Ear Yield


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ata, S., Bayram, G., Kartal, G.K. & Turgut, I. (2022). Effect of Alternative Row Spacing and Plant Densities on Fresh Ear Yield and Quality of Second Crop Super Sweet Corn Production . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 6(3), 270-278. doi: 10.29329/ijiaar.2022.475.10

Harvard
Ata, S., Bayram, G., Kartal, G. and Turgut, I. (2022). Effect of Alternative Row Spacing and Plant Densities on Fresh Ear Yield and Quality of Second Crop Super Sweet Corn Production . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 6(3), pp. 270-278.

Chicago 16th edition
Ata, Samet, Gamze Bayram, Gulcin Kahraman Kartal and Ilhan Turgut (2022). "Effect of Alternative Row Spacing and Plant Densities on Fresh Ear Yield and Quality of Second Crop Super Sweet Corn Production ". International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 6 (3):270-278. doi:10.29329/ijiaar.2022.475.10.

References
 1. Akman, Z. (2002). Effect of Tiller Removing and Plant Density on Ear Yield of Sweet Corn  (Zea mays saccharata Sturt). Pakistan Journal of Biological Sciences, 5, 906-908. [Google Scholar]
 2. Anonymous (2010). https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM (Access date:05.04.2019) [Google Scholar]
 3. Bozkurt, M. (2016). Örtü altı koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays L. sacchrata Sturt.) çeşitlerinde en uygun ekim sıklığının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Isparta [Google Scholar]
 4. Burcu, Y., & Akgün, İ. (2017). Effects of Plant Density and Different Sowing Dates on Fresh Ear   Yield and Quality Characters of Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) Grown Under Isparta Conditions. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 22(2): 679 – 684. [Google Scholar]
 5. Cesurer, L. (1995). Kahramanmaraş Koşullarında Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Şeker Mısırıda Taze Koçan Verimine ve Diğer Bazı Tarımsal ve Bitkisel Özelliklere Etkisi. Doktora Tezi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. ABD, 203 s. [Google Scholar]
 6. Dayı, Ö. (2011). Sitokinin Uygulamasının Tatlı  Mısırda (Zea mays L. var saccharata) Hasat  Sonrası Kaliteye Etkisi. Ankara Üniversitesi, Fen  Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 244s, Ankara. [Google Scholar]
 7. Değirmenci, G. (2012). Tatlı mısırda kombinasyon yeteneği ve melez gücünün belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, UÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bursa. [Google Scholar]
 8. Eser  C., & Soylu S. (2020). Determination of Fresh Ear Yield and Some Agronomic Properties of Sweet Corn  Varieties in Central Anatolia Conditions. Journal of Bahri Dagdas Crop Research 9 (2): 147-157. [Google Scholar]
 9. Köycü, C., & Yanıkoğlu, S. (1987). Samsun ekolojik şartlarında mısır (Zea mays L.) çeşit ve ekim zamanı üzerinde bir araştırma. Türkiye’de Mısır Üretiminin Geliştirilmesi, Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 23-26 Mart 1987, 317-329, TARM, Ankara. [Google Scholar]
 10. Kul, E. M. (2012). Eskişehir koşullarında sıra arası mesafe ve ekim zamanının şeker mısırının bazı tarımsal özelliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Eskişehir. [Google Scholar]
 11. Küçükyağcı, Ş. (2010). Bazı yeni şeker mısır tiplerinin Tokat-Kazova koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tokat. [Google Scholar]
 12. Moretti, N. N. (2012). Response of yield and quality to plant density and nitrogen fertilizer levels in sweet corn. Master Tezi, California State University, Plant Science. Fresno. [Google Scholar]
 13. Özata, E. (2013). Şeker mısırda (Zea mays L. saccharata Sturt.) ekim sıklığı ve azot dozlarının taze koçan verimi ile verim öğeleri üzerine etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 14. Özerkişi, E. (2016). Tekirdağ koşullarında farklı sıra üzeri mesafelerin bazı şeker mısırı (Zea mays L. saccharata sturt.) çeşitlerinde taze koçan verimi ve kalite özelliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Tekirdağ. [Google Scholar]
 15. Park, S. U., Kang, K. Y., Moon, H. G., & Jonk, S. K. (1987). Effect of Plant Density Grown and Yield of Sweet Corn Hybrids, Korean Journal of Crop Sci. 32 (1) 92-96. [Google Scholar]
 16. Suksoon, L., Yang, S., & Hong, S. (2007). Optimum plant populations of a super sweet corn hybrid at different planting dates. Korean Journal of Crop Science 52 (3): 334-340 [Google Scholar]
 17. Taşçılar, D. (2008). Adana koşullarında yetiştirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde geleneksel ve çift sıralı ekim şekilleri ile farklı ekim sıklıklarının yeşil ot, tane verimi ve verim öğelerine etkisi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bursa. [Google Scholar]
 18. Turan, Z. M. (1995). Araştırma ve Deneme Metodları, Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Bursa, 302. [Google Scholar]
 19. Turgut, İ. (2000). Effects of Plant Populations and Nitrogen Doses on Fresh Ear Yield and Yield Components of Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) Grown Under Bursa Conditions Turkish Journal of Agriculture and Forestry,24(2000):341-347. [Google Scholar]
 20. White, J. M. (1984). The Effect of Planting Spacing and Planting Date on Sweet Corn Grown on Muck Soil in the Spring, Proc. Of the Florida State Hort. Soc. 97 162-163. [Google Scholar]