International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research
Abbreviation: IJIAAR | ISSN (Online): 2602-4772 | DOI: 10.29329/ijiaar

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2024, Vol. 8(1) 45-61

Agricultural Structure of Tekirdağ Province and Evaluation of Agricultural Supports

Metin Badem

pp. 45 - 61   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiaar.2024.656.5

Published online: March 31, 2024  |   Number of Views: 28  |  Number of Download: 82


Abstract

In this study, the agricultural structure of Tekirdağ province, which has an important share in Turkey's agricultural production, especially in the production of field crops, and agricultural supports were analyzed and evaluated. In Tekirdağ province, field crops are grown on a total area of 3.827.333 decares. Wheat is cultivated on approximately 1,966,333 decares of this area and sunflower on 1,424,669 decares. According to 2021 data, Tekirdağ ranks 1st in sunflower production with 399,531 kg and 2nd in wheat agriculture with 1,026,211 kg. As of 2021, Tekirdağ realizes approximately 6% of Turkey's total wheat production and 18% of sunflower production. The share of total agricultural subsidies received by the province, which ranks high in terms of production in these two strategic products, decreased from 2.4% in 2010 to 1.9% in 2020. While the province's share of area-based subsidies for diesel-fertilizer support is around 2.8% in Turkey, its share of premium-based subsidies is 4.6%.

Keywords: Agriculture, Agricultural structure, Agricultural support, Tekirdağ Province


How to Cite this Article

APA 6th edition
Badem, M. (2024). Agricultural Structure of Tekirdağ Province and Evaluation of Agricultural Supports . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 8(1), 45-61. doi: 10.29329/ijiaar.2024.656.5

Harvard
Badem, M. (2024). Agricultural Structure of Tekirdağ Province and Evaluation of Agricultural Supports . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 8(1), pp. 45-61.

Chicago 16th edition
Badem, Metin (2024). "Agricultural Structure of Tekirdağ Province and Evaluation of Agricultural Supports ". International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 8 (1):45-61. doi:10.29329/ijiaar.2024.656.5.

References
 1. Aydın, A. (2022). Türkiyue’de Buğday Üretim Sektörünün Yapısı ve ARIMA Modeli İle Üretim Tahmini. İşletme Ekonomisi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 18. [Google Scholar]
 2. Badem, M. (2018). Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi İlçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde Bir Tarım İşletmesinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması. Tekirdağ. [Google Scholar]
 3. Badem, M. (2019). Canola and Sunflower Cost and Profitability Analysis for 2017 -2018. [Google Scholar]
 4. Badem, M. ve Hurma, H. (2021). Temel Stratejik Ürün Olan Buğdayda Destekleme Politikalarına Genel Bir Bakış. Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(1), 21–30. http://dergipark.gov.tr/tujes adresinden erişildi. [Google Scholar]
 5. Bal, G. (2019). Türkiye’de Tarım Desteklerinin Bölgesel Dağılımı 2002-2018. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 6. Başdemir, Ş. (2021). 2001-2020 Döneminde Türkiye’de Tarım Alanları ve Bitkisel Ürünlere Yönelik Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Seyri ve Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 7. Bayramoğlu, Z., Göktolga, Z. G. ve Gündüz, O. (2002). Tokat İli Zile İlçesisinde Yetiştirilen Bazı Önemli Tarla Ürünlerinde Fiziki Üretim Giderleri ve Maliyet Analizleri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(2), 101–109. [Google Scholar]
 8. Demirdöğen, A. (2019). Türkiye’de Tarımsal Destekler, 319–329. [Google Scholar]
 9. Dogruel, F., Dogruel, A. S. ve Yeldan, E. (2003). Macroeconomics of Turkey’s agricultural reforms: an intertemporal computable general equilibrium analysis. Journal of Policy Modeling, 25(6–7), 617–637. doi:10.1016/S0161-8938(03)00056-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Düğmeci, Y. H. ve Çelik, Y. (2020). Konya İli Çumra İlçesinde Yağlık Ayçiçeği Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Türk Doğa Bilimleri Dergisi. [Google Scholar]
 11. Durum Tahmin Ayçiçeği 2021. (2021). Ankara. [Google Scholar]
 12. Eraktan, G. (2001). Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası. (Can, Ed.) (Uzel Yayın.). Ankara: Uzel Yayınları. [Google Scholar]
 13. Erbaş, N. (2020). Yozgat İli Tarım İşletmelerinde Kışlık Buğday (Triticum aestivum L.) Üretiminin Maliyet Analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 1318–1328. [Google Scholar]
 14. Karadaş, K. (2016). Ağrı İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması. Alınteri, 33–41. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267329 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 15. Kıymaz, T. (2019). Tarımsal Desteklerin Etkileri Çerçevesinde Bitkisel Üretim İçin Politika Alternatifleri. Ekonomik Yaklaşım Derneği, 32(119), 103–141. https://www.researchgate.net/publication/351979288_Tarimsal_Desteklerin_Etkileri_Cercevesinde_Bitkisel_Uretim_Icin_Politika_Alternatifleri adresinden erişildi. [Google Scholar]
 16. Konyalı, S. ve Gaytancıoğlu, O. (2007). Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya Bölgesi Üreticilerinin Sorunları. Tekirdağ Ziraaat Fakültesi Dergisi, 4(3). [Google Scholar]
 17. Polat, K. (2021). 2020 Yılı Hububat Sektör Raporu. Ankara. https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/sektorraporlari/hububat2020.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 18. Semerci, A. (2019). Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Ekonomik Analizi: Kırklareli İli Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 616–623. doi:10.30910/turkjans.633530 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. T.C. TOHB 2020. (2020). 9 Temmuz 2021 tarihinde https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanlık_Faaliyet_Raporları/TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2020 FAALİYET RAPORU v.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 20. TÜİK. (2021). Türkiye İstatistik Kurumu. 14 Temmuz 2021 tarihinde https://www.tuik.gov.tr/ adresinden erişildi. [Google Scholar]