International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research
Abbreviation: IJIAAR | ISSN (Online): 2602-4772 | DOI: 10.29329/ijiaar

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2022, Vol. 6(4) 426-438

The Effect of Some Treatments on Seed and Plant on The Agricultural Characteristics of Faba Bean (Vicia faba L.) and The L-DOPA (L-3, 4-Dihydroxyphenylalanine) Content

Zehra Gül Oğuz & Hati̇ce Bozoğlu

pp. 426 - 438   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiaar.2022.506.13

Published online: December 31, 2022  |   Number of Views: 17  |  Number of Download: 56


Abstract

In this research, 2 different doses of acetic acid (AA: 4%, 40%) were treated the seed before sowing; 2 different doses of humic acid (HA1 :2 L da-1 , HA2 :6 L da-1) and nitrogen (N: 5 kg da-1) treatments to the plant in the field were carried out in Strip-Plots Design in Samsun ecological conditions to determine the effects of faba bean agro-morphological, seed quality and L-DOPA content in flowers. According to the findings obtained, ıt was determined that the seed treatment had a statistically significant effect on the number of branches, pods, biological yield, seed yield and flower yield, and the 4% AA treatment gave better results compared to the control. HA and N as plant treatments showed a statistically significant and negative effect on the number of pods, biological yield and seed yield. The statistical effects of the treatments on the L-DOPA transferred to the herbal tea obtained from the flower were not found significant. However, it was determined that the AA treatment to the seed increased the ratio of L-DOPA in flower compared to the control. Therewithal, when the ratio of flowers was increased from 100 mg to 200 mg while preparing tea, there was an increase in the ratio of L-DOPA transferred to the tea water.

Keywords: Faba bean, Acetic Acid, Humic Acid, Flower Tea, L-DOPA


How to Cite this Article

APA 6th edition
Oguz, Z.G. & Bozoglu, H. (2022). The Effect of Some Treatments on Seed and Plant on The Agricultural Characteristics of Faba Bean (Vicia faba L.) and The L-DOPA (L-3, 4-Dihydroxyphenylalanine) Content . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 6(4), 426-438. doi: 10.29329/ijiaar.2022.506.13

Harvard
Oguz, Z. and Bozoglu, H. (2022). The Effect of Some Treatments on Seed and Plant on The Agricultural Characteristics of Faba Bean (Vicia faba L.) and The L-DOPA (L-3, 4-Dihydroxyphenylalanine) Content . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 6(4), pp. 426-438.

Chicago 16th edition
Oguz, Zehra Gul and Hati̇ce Bozoglu (2022). "The Effect of Some Treatments on Seed and Plant on The Agricultural Characteristics of Faba Bean (Vicia faba L.) and The L-DOPA (L-3, 4-Dihydroxyphenylalanine) Content ". International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 6 (4):426-438. doi:10.29329/ijiaar.2022.506.13.

References
 1. Borgen, A. and Nielsen, B. (2001). “Effect of seed treatment with acetic acid in control of seed borne diseases.” In Proceedings of the BCPC Symposium No.76:   “Seed   Treatment:   Challenges   and Opportunities”. British Crop Protection Council. Farnham. [Google Scholar]
 2. Bozoğlu, H. (2005). Baklada (Vicia faba L.) çiçeklenme ve meyve bağlama durumlarının tespiti ve tane verimi ile ilişkileri. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül Antalya, Cilt II, s 637-642. [Google Scholar]
 3. Bozoğlu, H. ve Bezmen, M. (2021). Determination of the L-DOPA (L-3, 4-Dihydroxyphenylalanine) content in faba bean (Vicia faba L.) flowers and faba bean flower tea. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 9(4), 733-739. [Google Scholar]
 4. Bozoğlu, H., Pekşen, E. ve Gülümser, A. (2004). Sıra aralığı ve potasyum humat uygulamasının bezelyenin verim ve bazı özelliklerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (1), 59-66. [Google Scholar]
 5. Cenarruzabeitia, M. N., Soria, A. and Larralde, J. (1978). The content of L-DOPA and ıts precursor l-tyrosine ın Vicia faba grown in the north of navarre. Anales De Edafologia Y Agrobiologia, 37(7/8): 677-681. [Google Scholar]
 6. Çakmak, Ö. (2019). Hümik Asit ve Çinko Uygulamalarının Soya (Glycine Max L.) bitkisinin verim ve bazı bitkisel özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 50, Ordu. [Google Scholar]
 7. Çimrin, K. M., Karaca, S. Ve Bozkurt, M.A. (2001). Mısır bitkisinin gelişimi ve beslenmesi üzerine hümik asit ve NPK uygulamalarının etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (2) 95-100. [Google Scholar]
 8. Demirtaş, E. I., Asri, F. Ö. ve Nuri, A. R. I. (2013). Domatesin beslenme durumu verimi ve kalite özelliklerine hümik asitin etkileri. Derim, 31(1), 1-16. [Google Scholar]
 9. Dorna, H., Qi, Y. and Szopińska, D. (2018). The effect of acetic acid, grapefruit extract and selected essential oils on germination, vigour and health of carrot (Daucus carota L.) seeds. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. 17(2). 27-38. [Google Scholar]
 10. El-Bassiony, A. M., Fawzy, Z. F., Abd El-Baky, M. M. H. and Mahmoud, A. R. (2010). Response of snap bean plants to mineral fertilizers and humic acid application. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 6 (2), 169-175. [Google Scholar]
 11. Güneş, A., Alpaslan, M., İnal, A., Samet, H. ve Erdal, İ. (1997). Ereğli demir çelik fabrikaları baca filtresi atığındaki demirden yerfıstığı (Arachis hypogea L.) bitkisinin yararlanmasına hümik asitin etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3 (2), 371-375. [Google Scholar]
 12. Jin-Cheng, Z., Wei, L., Dong, X., Feng, H., Qiaohong, Z. and Zhen-Bin, W. (2012). Effects of Acetic Acid on Germination and Growth of Turions of Potamogeton crispus and Fragments of Elodea nuttallii. In Information Technology and Agricultural Engineering. 315-321. Springer, Berlin, Heidelberg. [Google Scholar]
 13. Kaya M., Atak, M., Çiftçi, C. Y. ve Ünver, S. (2005). Çinko ve hümik asit uygulamalarının ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.)'da verim ve bazı verim öğeleri üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3). [Google Scholar]
 14. Kopp, M. M., Luz, V. K. D., Maia, L. C. D., Sousa, R. O. D., Carvalho, F. I. F. D. and Oliveira, A. C. D. (2008). Germination analisys of rice cultivars under acetic acid stress. Ciência Rural, 38(9), 2599-2603. [Google Scholar]
 15. Oğuz, Z. G. (2022). Asetik asit ve hümik asit uygulamalarının bakla (Vicia faba L.)'nın tarımsal özellikleri ve L- DOPA (l-3, 4-dihydroxyphenylalanine) içeriğine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü, s. 73. Samsun. [Google Scholar]
 16. Oviedo-Silva, C. A., Elso-Freudenberg, M. and Aranda-Bustos, M. (2018). L-DOPA trends ın different tissues at early stages of vicia faba growth: effect of tyrosine treatment. Applied Sciences-Basel, 8(12), 2431. [Google Scholar]
 17. Öktem, A. G., Nacar, A. S. ve Öktem, A. (2017). Sıvı olarak toprağa uygulanan hümik asit miktarlarının kırmızı mercimek bitkisinde (Lens culinaris Medic.) verim ve bazı verim unsurlarına etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26, 119-124. [Google Scholar]
 18. Parıldar, R. (2018). Farklı bitki besin elementlerinin bakla bitkisinin (Vicia faba L.) verim ve verim unsurlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 92, Diyarbakır. [Google Scholar]
 19. Sarılar, N. (2021). Samsun ekolojik şartlarında kışlık ve yazlık ekilen bezelye (Pisum sativum L.) genotiplerinde tohuma uygulanan hümik asidin bitki gelişimi ve verimi üzerine etkisi. Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 97, Samsun. [Google Scholar]
 20. Sarwar, M., Akhtar, M. E., Hyder, S. I. and Khan, M. Z. (2012). Effect of humic acid and phosphorus on yield, nutrient availability in soil and uptake by peas. Prime Journal of Physical Science (PJPS), 1 (5), 53-57. [Google Scholar]
 21. Selçuk, R. (2009). Artan dozlarda çinko ve hümik asit uygulamalarının mısırın verim ve besin içeriğine etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı. Van. [Google Scholar]
 22. Sözüdoğru, S., Kütük, A. C., Yalçın, R. ve Usta, S. (1996). Hümik asitin fasulye bitkisi gelişimi ve besin maddeleri alımı üzerine etkisi. A.Ü.Z.F. Yayınları, No: 1452, No: 800, Ankara. [Google Scholar]
 23. Topal, N. (2005). Bakla (Vicia faba L.)’da tepe ve dal almanın çiçek, bakla tutumu ve tane verimine etkileri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Samsun. [Google Scholar]
 24. Topal, N. (2012). Farklı kültürel uygulamalarla yetiştirilen bakla (Vicia faba L.) genotiplerinin L-DOPA (l-3, 4- dihydroxyphenylalanine) içeriklerinin tespiti. Basılmamış Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Samsun. [Google Scholar]
 25. Topal, N., Bulduk, I., Mut, Z., Bozoğlu, H. and Tosun, Y. K. (2020). Flowers, Pollen and Honey for Use in the Treatment of Parkinson's Disease. Rev. Chim, 71, 308-319. [Google Scholar]
 26. Waqas, M., Ahmad, B., Arif, M., Munsif, F., Khan, A. L., Amin, M. and Lee, I. J. (2014). Evaluation of humic acid application methods for yield and yield components of mungbean. American Journal of Plant Sciences. [Google Scholar]
 27. Yetim, S. ve Yalçın, S. R. (2008). “Topraktan uygulanan farklı miktarlardaki azot ve hümik asitin fasulye (Phaseolus vulgaris) bitkisinin ürün miktarı ile azot alımı ve protein içeriği üzerine etkisi”. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi. Konya. 417-427. [Google Scholar]