International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research
Abbreviation: IJIAAR | ISSN (Online): 2602-4772 | DOI: 10.29329/ijiaar

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2020, Vol. 4(4) 453-460

Determination of the Important Quality Properties of Some Sunflower Varieties and Candidate Genotypes

Nursel Çöl Keskin, Rahim Ada & Rifat Kepildek

pp. 453 - 460   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiaar.2020.320.7

Published online: December 25, 2020  |   Number of Views: 76  |  Number of Download: 484


Abstract

The main objective of the experiment was determined suitable sunflower candidate genotypes. The experiment was conducted under Konya-Ilgın conditions in 2018 growing seasons in Randomized Complete Block Design with three replications. The experiment materials were the sunflower candidate genotypes which was developed by Associate Professor Rahim Ada and some sunflower varieties. The observations were made hull ratio (%), oil content (%), protein content (%). According to the results of the experiment, significant differences were found in all properties among the varieties and candidate genotypes statistically. The highest hull ratio was obtained from 4CMS X SARM 6, 4CMS X NP, Bosfora, 4CMS X SB ve 4CM X C75 as 28.57  %, 27.53  %, 27.35  %,26.84  %, 26.38  %  respectively. In addition to, the highest oil content was obtained from 4CMS X CO, 4CMS X C21, 4CM X C75 as  48.29 %, 47.65 %, 46.75 % respectively. Finally, the highest protein content has been obtained from 4CMS X YK-YRKKY with 20.84 %.  The increase in sunflower production will be possible by expanding plantation areas, increasing the yield per unit area and producing varieties with high yield. In addition to high yield, improvement of important quality properties is also comprised of the important yield components. The experiment results indicated that in terms of the important quality properties of 4CM X C75 was a promising candidate genotype for sunflower production in Turkey.

Keywords: Sunflower, Helianthus annuus L., breeding.


How to Cite this Article

APA 6th edition
Keskin, N.C., Ada, R. & Kepildek, R. (2020). Determination of the Important Quality Properties of Some Sunflower Varieties and Candidate Genotypes . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 4(4), 453-460. doi: 10.29329/ijiaar.2020.320.7

Harvard
Keskin, N., Ada, R. and Kepildek, R. (2020). Determination of the Important Quality Properties of Some Sunflower Varieties and Candidate Genotypes . International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 4(4), pp. 453-460.

Chicago 16th edition
Keskin, Nursel Col, Rahim Ada and Rifat Kepildek (2020). "Determination of the Important Quality Properties of Some Sunflower Varieties and Candidate Genotypes ". International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 4 (4):453-460. doi:10.29329/ijiaar.2020.320.7.

References
 1. Anonymous, (2020a). FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC  (Date of access: 01.08.2020). [Google Scholar]
 2. Anonymous, (2020b). BYSD. http://www.bysd.org.tr/Dis TicaretRakamlari/  (Date of access: 01.08.2020). [Google Scholar]
 3. Anonymous, (2020c). General Directorate of Meteorology, Ankara. https://www.mgm.gov.tr/ (Date of access: 01.08.2020). [Google Scholar]
 4. AOCS, (1993). Official methods and recommended practices. The American Oil Chemists Society, Champaign, IL. [Google Scholar]
 5. Alpaslan, M. and Gunduz, H. (2000). The effects of growing conditions on oil content, fatty acid composition and tocopherol content of some sunflower varieties produced in Turkey. Food/Nahrung, 44(6), 434-437. [Google Scholar]
 6. Arioglu, H.H., (2007). Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 220 Ders Kitapları Yayın No: A-70, Adana, 160-290. [Google Scholar]
 7. Arioglu, H.H., Kolsarıcı,O., Goksu, A.T., Gulluoglu, L., Arslan, M., Caliskan, S., Soğut, T., Kurt, C. and Arslanoglu, F. (2010). Yağ bitkileri üretiminin artırılması olanakları. Türkiye Ziraat Müh. Bir. VII. Teknik Kong. Bildiri Kitabı I.: 361-377. Ankara. [Google Scholar]
 8. Baydar, H. And Erbas, S. (2005). Influence of seed development and seed position on oil. Fatty acids and total tocopherol contents in sunflower (Helianthus annuus L.). Turk. J. Agric. For.: 29: 179-186. [Google Scholar]
 9. Connor, D. J. And Hall, A. J. (1997). Sunflower physiology. Sunflower technology and production, 35, 113-182. [Google Scholar]
 10. Caliskan, O., Kevseroğlu, K. (1997). Değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan azotlu gübrenin ayçiçeğinin (Helianthus annus L.) verim ve önemli tarımsal özelliklerine etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kong.: 222-226. [Google Scholar]
 11. Day, S., (2011) .Ankara Koşullarında Yerli ve Hibrit Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)Genotiplerinde Farklı Sıra Üzeri Aralığı ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.Doktora Tezi 89 sayfa. [Google Scholar]
 12. Dorrell, D. G., and Vick, B. A. (1997). Properties and processing of oilseed sunflower. Sunflower technology and production, 35, 709-745. [Google Scholar]
 13. Erbas, S., and Senates, A. (2020). Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'nde azot ve kükürt gübrelemesinin verim ve kaliteye etkileri. Journal of Natural & Applied Sciences, 24(1). [Google Scholar]
 14. Evci, G., Pekcan. V., Yılmaz M.I. and Kaya, Y., (2011). Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Yağ kalitesi ve verim öğeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, 2,815-820. [Google Scholar]
 15. Hassan, S. M., Iqbal, M. S., Rabbani, G. and Shabbir, G. (2012). Genetic variability, heritability and genetic advance for yield and yield components in sunflower (Helianthus annuus L.). Electronic journal of plant breeding, 3(1), 707-710. [Google Scholar]
 16. Gecit, H.H., Ciftci, C.Y., Emeklier, H.Y., İkincikarakaya, S., Adak, S., Kolsarıcı, O., Ekiz, H., Altunok, S., Sancak, C., Sevimay, C.S. and Kendir, H. (2009). Tarla Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yay.: 1569, Ders Kitabı: 521. Ankara. [Google Scholar]
 17. Gur, M.A., Kılıc, H., Özel, A. And Copur, O. 1997. Harran Ovası koşullarında farklı ayçiçeği (Helianthus annus L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kong., 217-221. [Google Scholar]
 18. Kaya, Y. (2004). Ayçiçeği biyoteknolojisinde son gelişmeler ve ıslahında kullanım olanakları. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 141-147. [Google Scholar]
 19. Kaya, Y. (2005). Determining combining ability in sunflower (Helianthus annuus L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29(4), 243-250. [Google Scholar]
 20. Kaya, Y., Evci, G., Durak, S., Pekcan, V. and Gucer, T. (2007). Determining the relationships between yield and yield attributes in sunflower. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 31(4), 237-244. [Google Scholar]
 21. Khan, H., Safdar, A., Ijaz, A., Khan, I., Hussain, S., Khan, B. A. and Suhaib, M. (2018). Agronomic and qualitative evaluation of different local sunflower hybrids. Pakistan Journal of Agricultural Research, 31(1). [Google Scholar]
 22. Merren A. and L. Champolivier. (1992). Applications of ethephon on sunflower to prevent lodging. Proceedings of 13th International Sunflower Conference, Pisa, Italy, 593-596. [Google Scholar]
 23. Miller, J.F. and G.N. Fick. (1997). Sunflower Genetics. In: A.A. Schneiter (ed.) Sunflower Technology and Production. Agron. Monogr. 35. ASA. CSSA and SSSA. Madison, WI, USA. 441-495. [Google Scholar]
 24. Muhammad, H.S., A. Sardar, B. Jehan, K. Ayub,A.S. Sher and K. Nadir. (2012). Evaluation of sunflower lines and their crossing combinations for morphological characters, yield and oil contents. Pak. J. Bot., 44, 687-690. [Google Scholar]
 25. Nur, I. M. (1969). A rapid method of determining the hull content of safflower and sunflower seeds. Argonomy Journal 61: 336-338. [Google Scholar]
 26. Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. (1997). Principles and Procedures of Statistics. McGraw Hill Book Company Inc., New York. [Google Scholar]
 27. Siddiqi, M. H., Ali, S.., Bakht, J.., Khan, A., Khan, S. and Khan, N. (2012). Evaluation of sunflower lines and their crossing combinations for morphological characters, yield and oil contents. Pak. J. Bot, 44(2), 687-690. [Google Scholar]
 28. Tan, A. S. (1993). Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) melez varyete (F1) ıslahında kendilenmiş hatların çoklu dizi (Line x Tester) analiz yöntemine göre kombinasyon yeteneklerinin saptanması üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bornova, İzmir. [Google Scholar]
 29. Tan, A. S., Memiş, A. A. and Aldemir, M. (2017). Bazı Çerezlik Ayçiçeği Çeşit Adaylarının Menemen, İzmir Ekolojik Koşullarında Verim Potansiyelleri. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27(1), 1-16. [Google Scholar]
 30. Wan, PJ., G.W Baker, S.P. Clark, and S.W Matlock. (1979). Characteristics of sunflower seed and mea!. Cer. Chern. 56:352-355. [Google Scholar]