Ücret Politikası

Uluslararası Tarım Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi (IJIAAR) ücretsiz bir dergi olup; makale gönderimi veya yayın ücreti alınmamaktadır.